• قابل تولید در رنگ بندی مختلف
  • امکان چاپ طرح تبلیغاتی روی مشمع یا استفاده از استیکر
  • به همراه یک عدد دمنده و بی نیاز از گاز هلیوم
  • قابل تولید به ارتفاع 3 متر تا 12 متر